ประกาศจ้า
เนื่องจากคุณครูกฤตได้ลาออกจากก ารสอนพละไปแล้วเพราะฉะนั้นเดือน นี้ไม่มี
การบ้านนะคะแต่อนุญาตให้ส่งการบ้านย้อนหลังได้ทุกวิชาแทนค่ะ
ใครยังอยากส่งการบ้านวิชาที่ยังไม่ได้ทำอยู่ก็ส่งได้เลยนะ

*หมายเหตุ* ส่งการบ้านย้อนหลังได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะ
 

Comment

Comment:

Tweet